Arkib Pengumuman

Kempen Hindari Penggunaan Plastik Sekali Guna

11/06/2019

Malaysia's Roadmap Zero Single-Use PLastic 2018 - 2030 menggariskan dasar yang seragam ke arah penggunaan plastik sekali guna di Malaysia. Rujuk Surat Pekeliling Am Pelaksanaan Kempen Hindari Penggunaan Plastik Sekali Guna yang berkuatkuasa 19 Mac 2019. 

Akses pautan di www.mestecc.gov.my/web/plastik

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 24 kali.


Kembali ke Atas