Arkib Pengumuman

Pelaksanaan Penilaian Kandungan Laman Web Rasmi Agensi Kerajaan Negeri

MAMPU akan melaksanakan pemantauan kandungan laman web rasmi fasa 2 kepada agensi Kerajaan Negeri pada bulan Ogos 2018 :

a)  Memberikan tempoh sehingga 3 Ogos 2018 untuk semua agensi mengambil tindakan mengemaskini laman web masing-masing;
b)  Melaksanakan audit laman web kepada Pentadbiran Kerajaan Negeri pada bulan Ogos 2018 yang memberi fokus terhadap pengemaskinian laman web;
c)  Menyediakan laporan pemantauan laman web; dan
d)  Melaksanakan rasionalisasi laman web bagi agensi yang tidak mempunyai webmaster dan peruntukan yang mencukupi bagi penyelenggaraan laman web agensi.

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 46 kali.


Kembali ke Atas