Monday the 26th

Pensijilan MS ISO 9001:2008

Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan telah menerima persijilan MS ISO 9001:2008 bermula pada 20 Ogos 2009. Tempoh persijilan yang pertama tamat pada 19 Ogos 2012.

Bagi memperakukan semula persijilan yang akan tamat maka pada 30 Julai 2012 pihak Auditor daripada SIRIM telah melakukan auditan di Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan.  Hasil daripada auditan tersebut maka persijilan MS ISO 9001:2008 bagi jabatan ini disambung semula bermula 2 Oktober 2012 sehingga 19 Ogos 2015 dengan menggunakan No Sijil  : AR 4970.

Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan melaksanakan sistem pengurusan Kualiti berasaskan standard MS ISO 9001:2008 bagi urusan seperti berikut :

 1. Pengurusan Tanah
 2. Pengurusan Projek
 3. Pengurusan Pembangunan Masyarakat
 4. Pengurusan Lesen Minuman Keras
 5. Pengurusan Majlis

Sebanyak 42 prosedur telah dibangunkan bagi semua urusan yang terlibat seperti yang dinyatakan. Tiada pengecualian skop dalam pelaksanaan MS ISO 9001:2008 di Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan.

Pensijilan MS ISO 9001:2015

Satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan dan stake holder (pihak berkepentingan).

KEPERLUAN BARU YANG DIPERKENALKAN DALAM STANDARD MS ISO 9001: 2015

• Konteks Organisasi: Memahami keperluan organisasi dan harapan pihak yang berkepentingan / pelanggan serta skop sistem pengurusan kualiti

• Pengurusan Risiko: Satu kaedah yang sistematik bagi mengenalpasti, menilai ancaman risiko dan mengenalpasti kaedah mengurangkan risiko

• Tiada keperluan wajib menyediakan dokumen manual kualiti

• Tiada keperluan wajib jawatan wakil pengurusan

• Tiada keperluan wajib tindakan pencegahan

PRINSIP KUALITI MS ISO 9001:2015

a) Fokus kepada pelanggan (harapan dan keperluan pelanggan)

 • Sentiasa memenuhi keperluan pelanggan dan stakeholder/ pihak berkepentingan setiap masa

b) Kepimpinan (Tuju arah dan Sokongan)

 • Penglibatan pengurusan atasan dalam setiap aspek pengurusan

c) Penglibatan ( Penyertaan dan Akauntabiliti)

 • Penglibatan semua peringkat tenaga kerja dalam sistem penyampaian perkhidmatan

d) Pendekatan Proses ( Kecekapan dan Keberkesanan)

 • Keupayaan menggunakan sumber dan aktiviti yang berkaitan diuruskan sebagai satu proses

e) Penambahbaikan (terhadap Produk dan Proses)

 • Menerapkan dan melaksanakan budaya penambahbaikan berterusan dalam sistem pengurusan

f) Keputusan berdasarkan fakta nyata (statistic dan Trends)

 • Keputusan dibuat berdasarkan data dan maklumat yang nyata dan relevan

g) Hubungan Pengurusan

 • Memastikan hubungan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan sentisa terjalin baik bagi menjaminkan produk dan perkhidmatan dapat disampaikan dengan berkesan

AKTIVITI KE ARAH PEMBAHARUAN SIJIL MS ISO 9001:2015 PDT KUANTAN

 • 25 Oktober 2017 : ISO 9001:2015 AWARENESS TRAINING
 • 7 - 8 November 2017 : ISO 9001:2015 INTERNAL QUALITY AUDITOR TRAINING

 

 

 

Hakcipta Terpelihara © 2017 Pejabat Daerah Dan Tanah Kuantan. 

Tarikh akhir dikemaskini: 23 Februari 2018

 

Laman Web ini sesuai dilayari oleh pada pelayar web Google Chrome 9 & Firefox 3.0 ke atas dan resolusi terbaik adalah 1152 x 864 dan ke atas. 

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi

Penafian : Pejabat Daerah Dan Tanah Kuantan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini.