Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDT KUANTAN

Jan 2020 - Jun 2020

September 2020

Julai 2020 & Ogos 2020

PROSEDUR KUALITI

OBJEKTIF KUALITI

JUMLAH PERMOHONAN

PENCAPAIAN SEBENAR

% PENCAPAIAN

PK (PT) 1

Pendaftaran Urusniaga Tanah

Mendaftarkan urusniaga borang 14A (pindahmilik tanah/ gadaian/ melepas gadaian) dalam tempoh 10 hari bekerja

55

52

55

50

100

96.15

PK (PT) 2

Pendaftaran bukan urusniaga tanah

Prosedur pendaftaran bukan urusniaga tanah (tukar nama/ pusaka/kaveat) dalam tempoh 10 hari bekerja

33

21

33

21

100

100

PK (PT) - 3

Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah

Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah dalam tempoh 3 bulan

10

2

10

2

100

100

PK (PT) 4

Pecah sempadan, Pecah bahagian dan penyatuan tanah

1. Pecah  Sempadan dalam tempoh 3 bulan

2. Pecah Bahagian dalam tempoh 3 bulan

3. Penyatuan Tanah dalam tempoh 3 bulan

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

100

100

100

100

100

100

PK (PT) 5

Permohonan serahbalik dan berimilik semula 204D KTN

Permohonan serahbalik dan berimilik semula 204D KTN 3 bulan

3

2

3

2

100

100

PK (PT) 6

Pelupusan Tanah Secara Pemberimilikan

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 36 bulan

10

10

10

10

100

100

PK (PT) 7

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 12 bulan

7

2

7

2

100

100

PK (PT) 8

Pelupusan Tanah Kerajaan Bagi Tujuan Perizaban

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 9 bulan

5

5

5

5

100

100

PK(PT) 9
 Permohonan lesen pendudukan sementara bercantum permit atas tanah kerajaan
Permohonan lesen pendudukan sementara bercantum permit atas tanah kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan untuk mendapat keputusan2

2
2

2
100

100
PK(PT) 10
 Pencerobohan Tanah Kerajaan Sk. 425 KTN
Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari aduan yang diterima5

5
4

5
80

100
PK(PT) 11 Pemeriksaan Permit Pengalihan Bahan Batuan Pemeriksaan permit bahan batuan *sepanjang tempoh pengeluaran bahan batuan aktif (3 bulan)16

16
11

16
68.75

100

PK(PT) 12

Terimaan hasil

1.Laporan kutipan hasil disediakan pada hari yang sama kutipan diterima
2.Laporan kutipan hasil bulanan dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 10hb bulan berikutnya.

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

PK(PT) 13

Perakaunan deposit

1.Penyata penyesuaian deposit dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 14hb bulan berikutnya.
2.Mewartakan akaun deposit yang tidak dituntut melebihi 12 bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

PK(PT) 14

Pengeluaran Notis 6A dan 8A

1.Notis 6A dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan surat peringatan dihantar kepada pemilik sekiranya tiada bayaran dilakukan
2.Notis 8A dikeluarkan selepas 3 bulan dari tarikh notis 6A sempurna penyampaian

9

8

2

1

9

8

2

1

100

100

100

100

PK (P) 1

Memastikan peruntukan yang diterima dalam tahun semasa digunakan 100%

2

2

2

2

100

100

PK (P) 2

Memastikan sewa gerai PLB mencapai kutipan 100%

6

6

6

6

100

100

PK (PD) 1

Kawalan Dokumen

Memastikan pindaan dokumen selesai dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan pindaan.

2

1

2

1

100

100

PK (PD) 2

Audit Dalam

Memastikan audit dalam dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh pembukaan audit

-

-

-

-

-

-

PK (PD) 4

Penyelenggaraan Aset ICT

Penyelenggaraan aset ICT dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan.

3

1

3

1

100

100

PK (PD) 6

Pengendalian maklum balas pelanggan

Memastikan setiap aduan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh terima aduan

4

2

4

2

100

100

PK (PD) 7

Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan

Memastikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima invois

13

13

13

13

100

100

PKPD(8)

Pengurusan Latihan

 

Memastikan setiap warga PDT Kuantan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 5 hari setahun.

3

3

3

3

100

100

PKPD (9)

Penyelengaraan kenderaan

Memastikan penyelenggaraan kenderaan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh terima pesanan tempatan perkhidmatan penyelenggaraan.

2

1

1

1

50

100Tarikh Kemaskini: 13/10/2020 16:02:18

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 46 kali.


Kembali ke Atas