Berita

Notis Perampasan Tanah

peNA eJs

Notis 6A dikeluarkan selepas surat peringatan dikeluarkan kepada pemilik yang masih belum menjelaskan bayaran cukai tanah. Pemilik hendaklah menjelaskan tuntutan berikut dalam tempoh 30 Hari dari tarikh surat dikeluarkan. Jika gagal berbuat demikian, Pejabat Tanah berhak mengambil tindakan mengeluarkan Borang 6A ( Notis Tuntutan Hasil Terhutang ) dan seterusnya Borang 8A bagi tujuan perampasan tanah.

https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2018/07/445928/pahang-kuatkuasa-undang-undang-kutip-tunggakan-hasil

Notis Perampasan Tanah (Notis 8A) (N8A) merupakan satu urusan di bawah perserahan Nota (N) yang bertujuan untuk membuat pengendorsan penerimaan permohonan di bawah seksyen 130 KTN di dalam dokumen hakmilik daftar (DHD).  Pentadbir Tanah membuat pengendorsan jika tanah itu dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah dan jika hakmilik Pejabat Pendaftar, pengendorsan itu hendaklah dibuat oleh Pendaftar.

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 203 kali.


Kembali ke Atas