Berita

Program Pementoran Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan

peNA eJs

Program mentor mentei merupakan satu proses interaksi antara dua individu yang melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat. Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu (menti) dan perhubungan psikologi mentinya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah mengasah kemahiran-kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteinya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 

Secara tidak langsung, program ini dapat mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat menghormati antara mentor dan menti. Penerapan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain juga diharap dapat dilaksanakan. Selain itu, program ini diharap dapat membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan mereka. 

Taklimat program ini telah disampaikan oleh En Afizan bin Ghazali 

Peserta Program MENTOR MENTI 2018

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 78 kali.


Kembali ke Atas