Berita

Selamat Datang Panel Pra Penilaian Penarafan Bintang (SSR)

peNA eJs

Penarafan Bintang atau “System Star Rating” (SSR) telah diperkenalkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) pada awal tahun 2007. Y.A.B. Perdana Menteri telah menyarankan supaya penarafan bintang merupakan salah satu mekanisme pengukuran prestasi budaya kecemerlangan Agensi-agensi Kerajaan dalam Perkhidmatan Awam.

Bagi tujuan ini, pihak MAMPU telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan penilaian Star Rating berdasarkan empat objektif utama iaitu:-

  1. Menilai dan mengukur prestasi agensi-agensi Kerajaan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan Sektor Awam berada pada tahap yang cemerlang;
  2. Memberi pengiktirafan secara formal kepada agensi-agensi yang telah menunjukkan tahap tadbir urus yang terbaik serta sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan yang unggul;
  3. Memberi publisiti yang meluas mengenai dasar, strategi dan amalan terbaik serta pengurusan kualiti yang telah membawa kejayaan kepada organisasi; dan
  4. Menggalakkan persaingan yang sihat dikalangan agensi Sektor Awam dalam amalan pengurusan organisasi dan penyampaian perkhidmatan.

Terdapat 3 komponen utama yang dinilai iaitu:

  1. Pengurusan     

     a. Pengurusan Organisasi     

     b. Pengurusan Kewangan     

     c. Pengurusan Sumber Manusia     

     d. Pengurusan Projek Pembangunan     

     e. Pengurusan ICT

2. Perkhidmatan Teras

3. Pengurusan Pelanggan

Bermula 04 Julai hingga 06 Julai 2018 berlangsungnya aktiviti audit pra penarafan bintang di Pentadbiran Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan dengan para panel terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan. 

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 61 kali.


Kembali ke Atas