Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDT KUANTAN 2023 

OBJEKTIF KUALITIJAN 2023FEB 2023MAC 2023APRIL 2023MEI 2023JUN 2023JULAI 2023OGOS 2023SEPT 2023OKT 2023NOV 2023DIS 2023
Mendaftarkan urusniaga borang 14A (pindahmilik tanah/gadaian/ melepas gadaian) dalam tempoh 10 hari bekerja100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%

Prosedur pendaftaran bukan urusniaga tanah (tukar nama/ pusaka/kaveat) dalam tempoh 10 hari bekerja

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah dalam tempoh 3 bulan 

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah dalam tempoh 3 bulan

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Permohonan serahbalik dan berimilik semula 204D KTN 3 bulan

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 36 bulan

100%99%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 12 bulan

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermuladari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat keJKPTD dalam tempoh 9 bulan

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Permohonan lesen pendudukan sementara bercantum permit atas tanah kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan untuk mendapat keputusan

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari aduan yang diterima

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Pemeriksaan permit bahan batuan sepanjang tempoh pengeluaran bahan batuan aktif (1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan) 

100%99%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

1. Laporan kutipan hasil disediakan pada hari yang sama kutipan diterima
2. Laporan kutipan hasil bulanan dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 10hb bulan berikutnya

100%99%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Penyata penyesuaian deposit dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 14hb bulan berikutnya

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

1. Notis 6A dikeluarkan bagi hakmilik yang mempunyai tunggakan lebih dari satu (1) tahun
2. Notis 8A dikeluarkan selepas 3 bulan dari tarikh notis 6A sempurna penyampaian

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan peruntukan yang diterima dalam tahun semasa digunakan 100%

9.52%18.19%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan sewa gerai PLB mencapai kutipan 100%

100%99%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan pindaan dokumen selesai dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan pindaan. 

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan audit dalam dilaksanakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh pembukaan audit

--------%----

Memastikan minit mesyuarat MKSP dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

---------%---

Penyelenggaraan aset ICT dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan.

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan tindakan pembetulan diselesaikan selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja dari tarikh mesyuarat MKSP

----------%--

Memastikan setiap aduan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh terima aduan

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima invois.

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan setiap warga PDT Kuantan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 5 hari setahun.

100%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-

Memastikan penyelenggaraan kenderaan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh terima
pesanan tempatan perkhidmatan penyelenggaraan.

99%100%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-


Tarikh Kemaskini: 09/03/2023 12:22:26

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 396 kali.


Kembali ke Atas