Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2021

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDT KUANTAN SEHINGGA NOVEMBER 2022 

OBJEKTIF KUALITIJAN 2022FEB 2022MAC 2022APRIL 2022MEI 2022JUN 2022JULAI 2022OGOS 2022SEPT 2022OKT 2022NOV 2022DIS 2022
Mendaftarkan urusniaga borang 14A (pindahmilik tanah/gadaian/ melepas gadaian) dalam tempoh 10 hari bekerja100%98%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Prosedur pendaftaran bukan urusniaga tanah (tukar nama/ pusaka/kaveat) dalam tempoh 10 hari bekerja

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%-

Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah dalam tempoh 3 bulan 

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah dalam tempoh 3 bulan

100%100%95%99%100%100%100%100%100%100%100%-

Permohonan serahbalik dan berimilik semula 204D KTN 3 bulan

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 36 bulan

100%99%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 12 bulan

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermuladari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat keJKPTD dalam tempoh 9 bulan

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Permohonan lesen pendudukan sementara bercantum permit atas tanah kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan untuk mendapat keputusan

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari aduan yang diterima

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Pemeriksaan permit bahan batuan sepanjang tempoh pengeluaran bahan batuan aktif (1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan) 

100%99%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

1. Laporan kutipan hasil disediakan pada hari yang sama kutipan diterima
2. Laporan kutipan hasil bulanan dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 10hb bulan berikutnya

100%99%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Penyata penyesuaian deposit dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 14hb bulan berikutnya

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

1. Notis 6A dikeluarkan bagi hakmilik yang mempunyai tunggakan lebih dari satu (1) tahun
2. Notis 8A dikeluarkan selepas 3 bulan dari tarikh notis 6A sempurna penyampaian

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memastikan peruntukan yang diterima dalam tahun semasa digunakan 100%

9.52%18.19%23.75%34.63%42.51%50.94%60.38%65.96%74.56%88.12%96.48%-

Memastikan sewa gerai PLB mencapai kutipan 100%

100%99%100%100%100%100%100%100%100%98%100%-

Memastikan pindaan dokumen selesai dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan pindaan. 

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memastikan audit dalam dilaksanakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh pembukaan audit

-------100%----

Memastikan minit mesyuarat MKSP dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

--------100%---

Penyelenggaraan aset ICT dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan.

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%-

Memastikan tindakan pembetulan diselesaikan selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja dari tarikh mesyuarat MKSP

---------100%--

Memastikan setiap aduan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh terima aduan

100%100%99%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memastikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima invois.

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memastikan setiap warga PDT Kuantan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 5 hari setahun.

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-

Memastikan penyelenggaraan kenderaan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh terima
pesanan tempatan perkhidmatan penyelenggaraan.

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-


Tarikh Kemaskini: 03/12/2022 14:39:30

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 355 kali.


Kembali ke Atas