Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDT KUANTAN

JANUARI 2021FEBRUARI 2021MAC 2021APRIL 2021MEI 2021
OBJEKTIF KUALITIJAN 2022FEB 2022MAC 2022APRIL 2022MEI 2022
Mendaftarkan urusniaga borang 14A (pindahmilik tanah/gadaian/ melepas gadaian) dalam tempoh 10 hari bekerja100%98%100%0%0%

Prosedur pendaftaran bukan urusniaga tanah (tukar
nama/ pusaka/kaveat) dalam tempoh 10 hari bekerja

100%100%100%0%0%

Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah dalam
tempoh 3 bulan 

100%100%100%0%0%

1. Pecah Sempadan dalam tempoh 3 bulan
2. Pecah Bahagian dalam tempoh 3 bulan
3. Penyatuan Tanah dalam tempoh 3 bulan 

100%100%95%0%0%

Permohonan serahbalik dan berimilik semula 204D KTN 3 bulan

100%100%100%0%0%

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula
dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke
JKPTD dalam tempoh 36 bulan

100%99%100%0%0%

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula
dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke
JKPTD dalam tempoh 12 bulan

100%100%100%0%0%

Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula
dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke
JKPTD dalam tempoh 9 bulan

100%100%100%0%0%

Permohonan lesen pendudukan sementara bercantum permit atas tanah kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan untuk mendapat keputusan

100%100%100%0%0%

Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari aduan yang diterima

100%100%100%0%0%

Pemeriksaan permit bahan batuan
*sepanjang tempoh pengeluaran bahan batuan aktif (3
bulan) 

100%99%100%0%0%

1. Laporan kutipan hasil disediakan pada hari yang sama
kutipan diterima
2. Laporan kutipan hasil bulanan dihantar ke akauntan
negeri pada atau sebelum 10hb bulan berikutnya

100%99%100%0%0%

1. Penyata penyesuaian deposit dihantar ke akauntan
negeri pada atau sebelum 14hb bulan berikutnya.
2. Mewartakan akaun deposit yang tidak dituntut melebihi
12 bulan 

100%100%100%0%0%

1. Notis 6A dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan surat
peringatan dihantar kepada pemilik sekiranya tiada
bayaran dilakukan
2. Notis 8A dikeluarkan selepas 3 bulan dari tarikh notis
6A sempurna penyampaian

100%100%100%0%0%

Memastikan peruntukan yang diterima dalam tahun semasa
digunakan 100%

100%100%100%0%0%

Memastikan sewa gerai PLB mencapai kutipan 100%

100%99%100%0%0%

Memastikan pindaan dokumen selesai dalam tempoh tiga
(3) bulan dari tarikh terima permohonan pindaan. 

100%100%100%0%0%

Memastikan audit dalam dilaksanakan dalam tempoh
tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh pembukaan audit

100%100%100%0%0%

Penyelenggaraan aset ICT dilaksanakan dalam tempoh 14
hari bekerja dari tarikh terima aduan.

100%100%100%0%0%

Memastikan setiap aduan dijawab dalam tempoh tujuh
(7) hari bekerja dari tarikh terima aduan

100%100%99%0%0%

Memastikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh
terima invois.

100%100%100%0%0%

Memastikan setiap warga PDT Kuantan menghadiri
kursus sekurang-kurangnya 5 hari setahun.

100%100%100%0%0%

Memastikan penyelenggaraan kenderaan dilaksanakan
dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh terima
pesanan tempatan perkhidmatan penyelenggaraan.

100%100%100%0%0%


Tarikh Kemaskini: 22/04/2022 14:54:15

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 252 kali.


Kembali ke Atas