Pelan Pengurusan Risiko Rasuah

Pengurusan Risiko Rasuah :- 

Proses pengurusan yang membantu inisiatif pencegahan rasuah melalui pengenalpastian kelemahan struktur oganisasi yang membuka peluang kepada rasuah dan penyelewangan kuasa. Ia menyediakan rangka kerja pengurusan risiko rasuah bagi memudahkan warga kerja PDT Kuantan mengenalpasti faktor-faktor risiko dan tindakan pencegahan yang boleh dilaksanakan terhadap sesuatu risiko.

Marilah bersama-sama layari maklumat lanjut berkaitan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah.

Tarikh Kemaskini: 11/02/2021 14:58:19

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 253 kali.


Kembali ke Atas