ISO 9001 : 2015

 Lampiran 1 - ISU DALAMAN DAN LUARAN PINDAAN 2022 MKSP

 Lampiran 2 - Pihak Berkepentingan 

 Lampiran 3 - Peta Hubungkait

 Lampiran 4 - PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI PINDAAN 2022 MKSP

 Lampiran 5 - Carta Organisasi 

 Lampiran 6 - Komunikasi 

 Lampiran 7 - Pemantauan, Pengukuruan dan Analisa  

 MANUAL KUALITI PDT KUANTAN PINDAAN 2022 MKSP 

 PK(P) 1 - Lantikan Kontraktor Sebutharga 

 PK(P) 2 - Pemilihan Penyewa Gerai PLB 

 PK(PD) 1 - Kawalan Dokumen 

 PK(PD) 2 - Audit Dalam 

 PK(PD) 3 - MKSP 

 PK(PD) 4 - Penyelenggaraan Peralatan ICT 

 PK(PD) 5 - Tindakan Pembetulan

 PK(PD) 6 - Pengendalian Maklumbalas Pelanggan 

 PK(PD) 7 - PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN PINDAAN 2022

 PK(PD) 8 - PENGURUSAN LATIHAN PINDAAN 2022

 PK(PD) 9 - Penyelenggaraan Kenderaan 

 PK(PT) 1 - Pendaftaran Urus Niaga Tanah 

 PK(PT) 2 - Pendaftaran Bukan Urus Niaga Tanah 

 PK(PT) 3 - PERMOHONAN TUKAR SYARAT DAN MEMINDA SYARAT NYATA TANAH SEMUA PINDAAN 2022

 PK(PT) 4 - Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah 

 PK(PT) 5 - PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA 204D PINDAAN 2022

 PK(PT) 6 - PELUPUSAN TANAH SECARA PEMBERIMILIKAN PINDAAN 2022 | LAMPIRAN 1-2 | LAMPIRAN 3-4 | LAMPIRAN 5-6

 PK(PT) 7 - Permohonan Lesen Pendudukan Sementara 

 PK(PT) 8 - Pelupusan Tanah Kerajaan Bagi Tujuan Perizaban

 PK(PT) 9 - Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Permit Atas Tanah Kerajaan 

 PK(PT) 10 - PENCEROBOHAN TANAH KERAJAAN SEK. 425 KTN PINDAAN 2022

 PK(PT) 11 - Pemeriksanaan Permit Pengalihan Bahan Batuan 

 PK(PT) 12 - TERIMAAN HASIL PINDAAN 2022

 PK(PT) 13 - Perakuan Deposit 

 PK(PT) 14 - PENGELUARAN BORANG 6A & 8A PINDAAN 2022  | LAMPIRAN 1-2 | LAMPIRAN 3-4 | LAMPIRAN 5-6

Tarikh Kemaskini: 16/10/2022 14:00:18

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 430 kali.


Kembali ke Atas