ISO 9001 : 2015

 Lampiran 1 - Isu Dalaman dan Luaran Serta Pelan Risiko dan Peluang

 Lampiran 2 - Pihak Berkepentingan 

 Lampiran 3 - Peta Hubungkait

 Lampiran 4 - Pelan Tindakan Objektif Kualiti

 Lampiran 5 - Carta Organisasi 

 Lampiran 6 - Komunikasi 

 Lampiran 7 - Pemantauan, Pengukuruan dan Analisa  

 Manual Kualiti 

 PK(P) 1 - Lantikan Kontraktor Sebutharga 

 PK(P) 2 - Pemilihan Penyewa Gerai PLB 

 PK(PD) 1 - Kawalan Dokumen 

 PK(PD) 2 - Audit Dalam 

 PK(PD) 3 - MKSP 

 PK(PD) 4 - Penyelenggaraan Peralatan ICT 

 PK(PD) 5 - Tindakan Pembetulan

 PK(PD) 6 - Pengendalian Maklumbalas Pelanggan 

 PK(PD) 7 - Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan 

 PK(PD) 8 - Pengurusan Latihan 

 PK(PD) 9 - Penyelenggaraan Kenderaan 

 PK(PT) 1 - Pendaftaran Urus Niaga Tanah 

 PK(PT) 2 - Pendaftaran Bukan Urus Niaga Tanah 

 PK(PT) 3 - Permohonan Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah 

 PK(PT) 4 - Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah 

 PK(PT) 5 - Permohonan Serah Balik Tanah Secara Pemberimilikan 

 PK(PT) 6 - Pelupusan Tanah Secara Pemberimilikan 

 PK(PT) 7 - Permohonan Lesen Pendudukan Sementara 

 PK(PT) 8 - Pelupusan Tanah Kerajaan Bagi Tujuan Perizaban

 PK(PT) 9 - Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Permit Atas Tanah Kerajaan 

 PK(PT) 10 - Pencerobohan Tanah Kerajaan Sek 425 KTN 

 PK(PT) 11 - Pemeriksanaan Permit Pengalihan Bahan Batuan 

 PK(PT) 12 - Terimaan Hasil 

 PK(PT) 13 - Perakuan Deposit 

 PK(PT) 14 - Pengeluaran Borang 5A & 8A 

Tarikh Kemaskini: 09/09/2019 01:00:33

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 289 kali.


Kembali ke Atas